Srpen 2010

Aquapark Vodní ráj Jihlava

9. srpna 2010 v 21:19 | zdena |  Jihlava
Krytá část
celoročně provozovaná část areálu je tvořena - velkým rekreačním bazénem, vířivým bazénem, dětským brouzdalištěm, venkovním celoročně využívaným kruhovým bazénem, klasickou suchou saunou, parní kabinou vertikálním turbosolárium, odpočinkovou zónou a masážemi. Velký rekreační bazén je vybaven řadou atrakcí - krytým tobogánem 92m, divokou řekou, perličkovými lůžky, stěnovými masážními tryskami, podvodními vzduchovači, chrliči, vodopády, vodní clonou a podvodním osvětlením.
Auqapark Vodní ráj - Jihlava
Auqapark Vodní ráj - Jihlava
Auqapark Vodní ráj - Jihlava
Auqapark Vodní ráj - Jihlava
Auqapark Vodní ráj - Jihlava
Auqapark Vodní ráj - Jihlava
Auqapark Vodní ráj - Jihlava
Auqapark Vodní ráj - Jihlava
Auqapark Vodní ráj - Jihlava
Auqapark Vodní ráj - Jihlava

Letní část koupaliště je tvořena:
velkým rekreačním bazénem, plaveckým bazénem, dětským bazénem, dětským brouzdalištěm, travnatými plochami I venkovní koupaliště je vybaveno řadou atrakcí: tobogán 85m, dvojskluzavka 25m, divoká řeka, perličková lůžka, stěnové masážní trysky, podvodní vzduchovače - blowery, chrliče, vodní clona, velký hřib, podvodní osvětlení, vodní hrad, malý vodní hřib, malá skluzavka, ucpávačky, aquadrom
Auqapark Vodní ráj - Jihlava
Auqapark Vodní ráj - Jihlava
Auqapark Vodní ráj - Jihlava
Auqapark Vodní ráj - Jihlava
Auqapark Vodní ráj - Jihlava
Auqapark Vodní ráj - Jihlava
Auqapark Vodní ráj - Jihlava
Auqapark Vodní ráj - Jihlava
Auqapark Vodní ráj - Jihlava
Auqapark Vodní ráj - Jihlava

Provozní doba kryté části
Pondělí:Zavřeno
Úterý - Čtvrtek:10:00 - 20:00 hod.
Pátek - Sobota:10:00 - 21:00 hod.
Neděle:10:00 - 20:00 hod.
Otvírací doba venkovního areálu:
Pondělí - Neděle:10:00 - 19:00 hod.
Venkovní část Vodního ráje je otevřena široké veřejnosti v závislosti na počasí
.

Kontakt:Aquapark Vodní ráj - Jihlava
Adresa:Telefon:+420 567 230 166 begin_of_the_skype_highlighting
             +420 567 230 166     
end_of_the_skype_highlighting
Vodní rájFax:+420 567 230 165
Romana Havelky 5aWWW:http://www.vodni-raj.cz
586 01 JihlavaE-mail:vodniraj@smj.cz

Odborná externí příprava při zavádění územně analytických podkladů pro ORP Jihlava

9. srpna 2010 v 21:17 | zdena |  Jihlava
POPIS PROJEKTU

Jedná se o externí odbornou přípravu při zavádění nového nástroje územního plánování -územně analytických podkladů (ÚAP) - dle Zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a související vyhlášce č.500/2006 Sb. o územně analytických podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti- v rozsahu níže specifikovaném pro ORP Jihlava.

FÁZE PROJEKTU

1. průzkum území - sběr dat
2. převod údajů od poskytovatelů do formátu ESRI shapefile(shp)
3. vyhodnocení dat z hlediska udržitelného rozvoje

Na projektu budou participovat tři subjekty:

1. subjekt provádějící odbornou externí přípravu
2. pořizovatel - úřad zemního plánování Magistrátu města Jihlavy
3. pracovníci z odboru informatiky Magistrátu města Jihlavy(GIS)

OBCE V ORP JIHLAVA
Obce v ORP

Dětská hřiště v Jihlavě průzkum a návrh

9. srpna 2010 v 21:15 | zdena |  Jihlava
Statutární město Jihlava ze jednu ze svých priorit považuje řešení otázky dětských hřišť v Jihlavě a okrajových částech. V současné době je připravován projekt realizace centrálních dětských hřišť, která budou umístěna rovnoměrně po celém území a budou tvořit jakousi kostru celého systému. Tato nová hřiště budou kvalitně vybavena jako např. již realizovaná hřiště Na Dolech, ve Věžní ulici a v Hruškových Dvorech.

      V Jihlavě bylo v předchozích letech rovněž vybudováno velké množství dětských hřišť. Díky velkému počtu je jejich pravidelná roční údržba dle platných předpisů ekonomicky velice náročná. Navíc mnohá hřiště dnes již nejsou využívaná nebo jsou ve špatném stavu. V souvislosti s projektem realizace dětských hřišť byl proto proveden průzkum všech stávajících dětských hřišť v majetku statutárního města Jihlavy. Na jeho základě byl vypracován tento návrh, který všechna hřiště dělí do čtyř skupin /viz legenda/:

-          ponechat /hřiště budou ponechána ve stávající podobě/
-          zrušit /hřiště ve špatném stavu, velmi často téměř již neexistující/
-          opravit /jakási kmenová hřiště, která budou opravena/
-          zrušit po opravě /hřiště rušená až po proběhlé opravě kmenových hřišť/.
    

     V podstatě by měl být systém centrálních hřišť doplněn o řadu dalších, stávajících, ale opravených hřišť, s lepší docházkovou vzdáleností - tzv. kmenových hřišť. Tato hřiště byla vybrána tak, aby tvořila rovnoměrný rastr po celém území města. Přitom dojde ke zrušení některých, dnes již prakticky neexistujících a neužívaných, hřišť. Další hřiště budou, kvůli optimalizaci jejich celkového počtu, rušena až po ukončené opravě kmenových hřišť.

     Rušení se bude týkat především ploch vlastních pískovišť. Plochy zrušených
dětských hřišť budou převážně zatravněny nebo předlážděny. Celkový proces bude probíhat po jednotlivých etapách. V připraveném návrhu I. etapy je počítáno s opravou 19 stávajících hřišť a ke zrušení je navrženo 20 hřišť

Obsah urbanisticko architektonické studie Český mlýn

9. srpna 2010 v 21:13 | zdena |  Jihlava
Urbanisticko architektonická studie Český mlýn řeší umístění sportovně relaxačního centra podél pravého břehu řeky Jihlavy mezi tenisovými kurty a mostem ve Starých Horách.
·        Lokalita je rozdělena na parkovou část (stezky, mobiliář, apod.) a sportovní část (skatepark, cyklotrial, lanové centrum, vodácké centrum, dětské hřiště, cyklostezka,        in line dráha, běžecká dráha, zelené plochy pro strečink
apod.)
·        Možnosti provozního napojení (individuální, MHD, nutnost vybudování přístupových komunikací), návaznost na stávající cyklostezku
·        Umístění sociálního zázemí
·        Návaznost na biocentrum (dendrologická zahrada)
·        Předpokládané náklady na realizaci
·         Návrh harmonogramu realizaceŘešené území
Český mlýn - mapa

Veřejné sportoviště pro lední sporty v ulici Tyršova, Jihlava

9. srpna 2010 v 21:11 | zdena |  Jihlava
Nové veřejné sportoviště pro lední sporty je navrženo ve areálu Horáckého zimního stadionu, na ploše stávající nevyužívané venkovní ledové plochy v ulici Tyršova. Hlavním motivem pro výstavbu této haly pro veřejnost je velká vytíženost hlavního zimního stadionu profesionálním hokejovým klubem a z toho vyplývající malý časový prostor pro využívání ledové plochy veřejností. Vybudované sportoviště tak bude sloužit pro bruslení veřejnosti, bruslení škol v rámci tělesné výchovy, pro krasobruslení a amatérský hokej.

Nová hala bude mít 3 patra, z toho jedno podzemní a 2 nadzemní.
V podzemním patře se bude nacházet parkoviště s 67 parkovacími místy pro osobní automobily a 2 parkovacími místy pro motocykly a sociální zařízení. Dále je do suterénu situováno technické zázemí.
V prvním nadzemním patře se nachází samotná ledová plocha s rozměrem 58 x 26 m, hráčské lavice, trestné lavice, boxy pro rozhodčí a místnost pro parkování rolby.
V druhém nadzemním podlaží bude divácká galerie pro 96 stojících diváků.
Střecha sportoviště bude porostlá zelení.

Současně s výstavbou nové haly dojde k úpravám sousedního objektu zázemí a tělocvičny. V této budově se bude po rekonstrukci nacházet technické zázemí pro provoz budovy a veřejného sportoviště, infocentrum pro prodej lístků a suvenýrů, šatny veřejného sportoviště a tělocvična - fitness centrum se sociálním zázemím, které bude sloužit pro tzv. suchou přípravu hokejového klubu.
Prostor mezi oběma budovami bude pro větší pohodlí návštěvníků přecházejících ze šatny do budovy veřejného sportoviště zastřešen ocelovou konstrukcí a čirým sklem.

Zahájení stavby se předpokládá na podzim 2010 a realizace bude probíhat 18 měsíců. Dokončení lze předpokládat v létě 2012.

Informace o dopravních omezeních souvisejících se stavbou budou zveřejněny v dostatečném předstihu před zahájením stavby.

Marsheaux

8. srpna 2010 v 22:11 | zdena |  videa


Golfové pravidlo

8. srpna 2010 v 22:02 | zdena |  Hry

1-1. Všeobecně

Golfová hra spočívá v hraní míčem holí z odpaliště do jamky jednou nebo více postupnými ranami v souladu s Pravidly.

1-2. Ovlivňování míče

Hráč ani nosič nesmí podniknout nic, co by ovlivnilo polohu nebo pohyb míče, s výjimkou toho, co povolují Pravidla.
(Odstranění pohyblivé závady - viz Pravidlo 24-1.)

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 1-2:

Jamková hra - ztráta jamky; Hra na rány - dvě trestné rány.
Poznámka: V případě vážného porušení Pravidla 1-2 může Soutěžní výbor hráče diskvalifikovat.

1-3. Dohoda o nedodržování Pravidel

Hráči se nesmí dohodnout na nedodržení libovolného Pravidla ani na neudělení trestu za porušení Pravidel.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 1-3:

Jamková hra - diskvalifikace obou stran;
Hra na rány - diskvalifikace všech hráčů, kteří toto Pravidlo poruší.
(Dohoda o hraní mimo pořadí ve hře na rány - viz Pravidlo 10-2c.)

1-4. Situace, na které Pravidla nepamatují

Jestliže sporný případ nelze rozhodnout podle Pravidel, mělo by se rozhodnout podle práva slušnosti.

pravidla badmintonu

8. srpna 2010 v 21:59 | zdena |  Hry
DEFINICE
Hráč Jakákoliv osoba hrající badminton
Zápas Badmintonové utkání mezi soupeřícími stranami, s jedním či dvěma hráči na každé z nich
Dvouhra Zápas s jedním hráčem na každé straně
Čtyřhra Zápas se dvěma hráči na každé straně
Podávající strana Strana s právem podání
Přijímající strana Opačná strana ke straně podávající
Výměna Sled jednoho či více úderů začínající podáním a trvající dokud je míček ve hře
1.DVOREC A JEHO VYBAVENÍ
Dvorec musí být pravoúhlý a je vymezen čarami širokými 40 mm dle diagramu A.
Čáry musí být snadno rozeznatelné, nejlépe bílé nebo žluté.
Všechny čáry jsou součástí pole, které vymezují.
Sloupky musí být vysoké 1,55 metru měřeno od povrchu dvorce a musí zůstat kolmé při napnutí sítě podle pravidla 1.10. Sloupky nesmí zasahovat do dvorce
Sloupky musí být umístěny na postranních čarách pro čtyřhru dle diagramu, bez ohledu na to, zda se hraje dvouhra nebo čtyřhra.
Síť musí být zhotovena z jemné šňůry tmavé barvy a jednotné síly s oky o velikosti od 15 do 20 mm.
Samotná síť musí být vysoká 760 mm a široká minimálně 6,1 metru.
Horní okraj sítě musí být ohraničen přeloženou bílou páskou o celkové šířce 75 mm, kterou prochází šňůra nebo lanko. Tato páska musí spočívat na šňůře či lanku.
Šňůra či lanko musí být pevně nataženy a lícovat s vrcholky sloupků.
Horní okraj sítě je vzdálen od povrchu dvorce 1,524 metru uprostřed dvorce a 1,55 metru nad postranními čarami pro čtyřhru.
Mezi konci sítě a sloupky nesmí být žádné mezery. V případě potřeby musí být konce sítě přivázány po celé šířce ke sloupkům.
Diagram A
1. Míček
Míček musí být zhotoven z přírodních a nebo syntetických materiálů. Ať je míček z jakéhokoliv materiálu, letové vlastnosti musí být všeobecně obdobné vlastnostem míčku zhotovenému z přírodních per s korkovou základnou pokrytou tenkou vrstvou kůže.
Péřový míček
Míček musí mít 16 per pevně zasazených do základny.
Délka per musí být jednotná v rozmezí od 62 do 70 mm, měřeno od konce pera k horní části základny.
Konce per musí ležet v kruhu o průměru od 58 do 68 mm.
Pera musí být pevně spojena nití nebo jiným vhodným materiálem.
Základna musí mít průměr od 25 do 28 mm a být ve spodní části zakulacena.
Míček musí být o hmotnosti mezi od 4,74 do 5,50 gramů.
Nepéřový míček
Přírodní pera jsou nahrazena sukénkou nebo napodobeninou per ze syntetického materiálu.
Vzhledem k rozdílné specifické hmotnosti a dalším vlastnostem syntetických materiálů, ve srovnání s peřím, jsou však přijatelné odchylky až do 10%.
Za předpokladu, že se míček nebude odlišovat vzhledem, rychlostí letu a letovými vlastnostmi, jsou možné modifikace výše uvedených požadavků, pokud budou schváleny příslušnou členskou organizací (ČBaS) a to v místech, kde atmosférické podmínky díky místní nadmořské výšce nebo podnebí činí standardní míček nevhodným pro hru.
2. Testování rychlosti míčku
Při zkoušení se udeří do míčku plnou silou spodním úderem tak, aby míček byl zasažen nad zadní čarou. Míček musí být odpálen šikmo vzhůru rovnoběžně s postranními čarami.
Míček správné rychlosti dopadne do vzdálenosti v rozmezí 530 až 990 mm před protější zadní čáru dle diagramu B.
3. Raketa
Raketa se skládá z rámu, který nesmí přesáhnout celkovou délku 680 mm a šířku 230 mm, a jehož jednotlivé části jsou zakresleny v diagramu C.
Rukojeť je ta část rakety, která slouží hráči k jejímu uchopení.
Výplet je ta část rakety, která slouží hráči k odbíjení míčku.
Hlava ohraničuje vyplétanou plochu.
Krček (vyskytuje-li se) spojuje hlavu s hřídelkou.
DIAGRAM C
Výplet:
musí být plochý a musí sestávat ze strun buď střídavě provlečených, anebo připevněných k sobě v místě křížení. Způsob vypletení musí být jednotný a zejména nesmí být řidší uprostřed ve srovnání s ostatní plochou, a
nesmí být delší než 280 mm a širší než 220 mm. Výplet však může přecházet do oblasti, kde by jinak byl krček rakety za předpokladu, že šířka takto zvětšené plochy výpletu nepřesáhne 35 mm a celková délka výpletu pak nepřesáhne 330 mm.
Raketa:
nesmí mít žádné připojené části nebo výstupky, pokud nejsou jedině a výhradně určeny k omezení nebo zabránění opotřebení nebo vibrací rakety, k rozdělení hmotnosti nebo k připevnění držadla pomocí šňůrky k ruce hráče, a pokud odpovídají svým rozměrem tomuto účelu, a
nesmí mít žádné zařízení, které by hráči umožňovalo podstatně měnit tvar rakety.
Schválené VYBAVENÍ
Mezinárodní badmintonová federace IBF rozhoduje ve všech otázkách týkajících se toho, zda jakákoliv raketa, míček nebo vybavení nebo prototyp používaný ke hře, vyhovuje požadavkům. Takovéto šetření může být podniknuto z vlastní iniciativy IBF nebo na žádost kterékoliv strany, včetně hráčů, funkcionářů, výrobce vybavení a národních organizací nebo jejich členů, učiněné v dobré víře a v zájmu věci.
LOSOVÁNÍ
Před zahájením hry se provede losování a strana, která vyhrála los
zda bude podávat nebo přijímat jako první,
na které straně dvorce začne hru.
Straně, která prohrála losování, zůstává zbývající volba.
POČÍTÁNÍ
Zápas se hraje se na dva vítězné sety ze tří, pokud nebylo dohodnuto jinak
Vítězem setu se stává ta strana, která jako první dosáhla 21 bodů
Bod získá strana, která vyhrála výměnu. Strana vyhraje výměnu, jestliže se soupeřící strana dopustí chyby nebo míč přestane být ve hře, protože se dotknul povrchu hřište v soupeřově dvorci.
Za stavu 20:20 strana, která první dosáhne dvoubodového vedení, vyhrává set.
Za stavu 29:29 strana, která získá 30. bod, vyhraje set.
Strana, která zvítězila v předchozím setu, podává v následujícím setu jako první.
ZMĚNA STRAN
Hráči mění strany:
po skončení prvního setu,
před začátkem třetího setu (pokud se hraje), a
ve třetím setu, když jedna ze stran poprvé dosáhne 11 bodů.
Jestliže hráči opomenou změnit strany tak, musí tak učinit ihned, jakmile je omyl zjištěn a míček není ve hře. Stávající bodový stav zůstává v platnosti.
PODÁNÍ
Při správně provedeném podání:
ani jedna ze stran nesmí způsobit zbytečné zdržování při provedení podání od okamžiku, kdy podávající a přijímající hráči zaujali příslušná postavení. Při ukončení zpětného pohybu hlavy rakety podávajícího jakékoliv zdržování v začátku podání je považováno za zbytečné zdržování.
podávající i přijímající hráč musí stát uvnitř protilehlých polí pro podání, aniž se dotýkají čar ohraničujících tato pole pro podání,
některá část obou chodidel jak podávajícího tak přijímajícího hráče se musí dotýkat podlahy dvorce a musí zůstat bez pohybu od doby, kdy je podání zahájeno až do okamžiku, kdy je podání provedeno,
raketa podávajícího musí nejprve udeřit základnu míčku,
celý míček musí být pod úrovní pasu podávajícího hráče v okamžiku jeho zasažení raketou tohoto hráče,
hřídelka rakety podávajícího hráče musí v okamžiku zásahu míčku směřovat směrem dolů tak, že celá hlava rakety je zřetelně pod úrovní ruky podávajícího hráče, držícího raketu dle Diagramu D,
pohyb rakety podávajícího hráče musí pokračovat kupředu od okamžiku zahájení podání do okamžiku provedení podání,
let míčku od rakety podávajícího hráče musí směřovat vzhůru přes síť, a pokud není zachycen, dopadne do pole podání přijímajícího hráče (tzn. na nebo mezi čáry ohraničující tuto oblast).
při pokusu o podání podávající nesmí minout míček.
Jakmile hráči již zaujali své pozice, první pohyb rakety podávajícího hráče směrem vpřed je zahájením podání.
Podání je provedeno, když je po jeho zahájení zasažen míček raketou podávajícího hráče, nebo při pokusu podat podávající hráč míček mine.
Podávající hráč nesmí podávat, dokud přijímající hráč není připraven, ale pokud se přijímající hráč pokusí podání vrátit, má se za to, že byl připraven.
Ve čtyřhrách během provádění podání spoluhráči zaujmout jakoukoliv pozici, která nebrání ve výhledu podávajícímu hráči nebo přijímajícímu protihráči.
DIAGRAM D
DVOUHRA
Pole pro podání a pro příjem podání
Hráči musí podávat - ze svého pohledu - z pravého pole pro podání, a přijímat v pravém poli pro podání, pokud podávající hráč ještě nebodoval nebo dosáhl sudý počet bodů v tomto setu.
Hráči musí podávat - ze svého pohledu - z levého pole pro podání, a přijímat v levém poli pro podání, pokud podávající hráč dosáhl lichý počet bodu v tomto setu.
Pořadí hry a pozice na hřišti
Míček je střídavě odbíjen podávajícím a přijímajícím hráčem dokud nedojde k "chybě" nebo míček přestane být ve hře. Zisk bodů a podání
Když podávající hráč vyhraje výměnu (Pravidlo 7.3), získává bod. Podávající hráč pak opět podává z druhého pole podání.
Když přijímající hráč vyhraje výměnu (Pravidlo 7.3), získává bod. Přijímající hráč se stává podávajícím.
ČTYŘHRA
Pole pro podání a pro příjem podání
Hráč podávající strany musí podávat z pravého pole pro podání, pokud podávající strana ještě nebodovala nebo dosáhla sudý počet bodů v tomto setu.
Hráč podávající strany musí podávat z levého pole pro podání, pokud podávající strana dosáhla lichý počet bodů v tomto setu.
Hráč přijímající strany, jenž podával naposled, musí zůstat ve stejném podávacím poli, z něhož naposledy podával. Pro spoluhráče platí toto schéma obráceně.
Hráč přijímající strany , který stojí úhlopříčně proti podávajícímu, je přijímající hráč.
Hráči nesmějí měnit svá příslušná podávací pole, dokud nezískají bod při podání své strany.
Podání v jakémkoliv postavení musí být provedeno z podávajícího pole, které odpovídá počtu bodů podávající strany.
Pořadí hry a pozice na hřišti
Jakmile je při výměně míček po podání vrácen, míček je střídavě odbíjen hráči podávající a přijímající strany, dokud nedojde k "chybě" nebo míček přestane být ve hře.
Zisk bodů a podání
Když podávající strana vyhraje výměnu , získává bod. Podávající hráč pak opět podává z druhého pole podání.
Když přijímající strana vyhraje výměnu , získává bod. Přijímající strana se stává podávající.
Pořadí podání
V jakémkoliv setu se právo podávat předává v tomto sledu:
z prvního podávajícího, jenž začal podávat na začátku setu z pravého podávacího pole
na spoluhráče počátečního přijímajícího. Podání se provádí z levého podávacího pole.
na spoluhráče počátečního podávajícího
na počátečního přijímajícího
na počátečního podávajícího a tak dále.
Žádný z hráčů nesmí podávat nebo přijímat mimo pořadí, nebo přijímat 2 za sebou jdoucí podání ve stejném setu.
Kterýkoliv z hráčů strany, která zvítězila v setu, smí podávat jako první v dalším setu a kterýkoliv z hráčů strany, která set prohrála, smí přijímat jako první v dalším setu .
Chybné postavení při podání
Chybné postavení při podání může vzniknout, když hráč:
podával nebo přijímal mimo pořadí
podával nebo přijímal z chybného pole podání
Když je chyba postavení při podání zjištěna , chyba se opraví a stávající stav zůstává.
Chyby
K "chybě" dochází:
když podání není provedeno správně
při podání, když míček:
zachytí se do sítě a zůstane zavěšený na svém vrcholu
po přechodu nad sítí se zachytí do sítě
je zasažen spoluhráčem přijímajícího hráče
při hře, když míček:
dopadne mimo hranice dvorce (tzn. ne na nebo mezi hraniční čáry dvorce)
projde skrz síť nebo pod sítí,
nepřejde síť,
dotkne se stropu nebo bočních stěn,
dotkne se těla nebo oděvu hráče, nebo
dotkne se jakéhokoliv jiného předmětu nebo osoby mimo bezprostřední okolí dvorce,
(Pokud je to nutné s ohledem na strukturu budovy, mohou místní badmintonové orgány vydat doplňková pravidla řešící dotek míčku s překážkou, přičemž členská organizace (ČBaS) má právo tyto doplňky zrušit).
je při provádění úderu zachycen nebo zadržen na raketě a potom během provedení úderu hozen,
je udeřen dvěma údery dvakrát po sobě tím samým hráčem,
je udeřen postupně hráčem a jeho spoluhráčem, nebo
se dotkne hráčovi rakety a pokračuje v letu směrem do zadní části hráčova pole,
při hře, když hráč:
dotkne se sítě nebo jejích sloupků raketou, tělem nebo oděvem,
Když při hře bod, v němž se poprvé hráčova raketa dotkne míčku, neleží na hráčově straně sítě. (Odehrávající hráč však může při úderu následovat raketou míček přes síť),
přejde raketou nebo tělem pod sítí na soupeřovu polovinu dvorce tak, že ten je vyrušen ze hry nebo je mu v ní bráněno, nebo
brání soupeři, např. znemožňuje soupeři, aby povoleným způsobem provedl úder, je-li míček následován raketou přes síť,
během hry úmyslně rozptyluje protihráče, kupříkladu pokřikem nebo gestikulací,
když se hráč proviní hrubým, opakovaným či vytrvale urážlivým chováním
NOVÝ MÍČ
"Nový míč" hlásí rozhodčí nebo hráč (v případě, že se hraje bez rozhodčího), aby zastavil hru.
"Nový míč" je když:
podávající podá dříve, než je přijímající připraven
se při podání dopustí chyby jak podávající, tak přijímající hráč,
je míček je zachycen na síti a zůstává zavěšen na jejím vrcholu, nebo přejde přes síť a potom se v ní zachytí, pokud se nejedná o podání,
se míček v průběhu hry rozloží a základna míčku se zcela oddělila od zbývající části míčku,
dle mínění rozhodčího je hra přerušována nebo protihráč rozptylován trenérem
čárový rozhodčí má zakrytý výhled a hlavní rozhodčí nemůže rozhodnout,
nastane jakákoliv nepředvídatelná či náhodná událost.
Je-li nahlášen "nový míč", průběh hry od posledního podání se nezapočítává, a hráč, který podával, podává znovu.
MÍČEK NENÍ VE HŘE
Míček není ve hře, když:
narazí na síť nebo sloupky a začne padat směrem k podlaze dvorce na straně sítě hráče, který míček odpálil,
se dotkne povrchu dvorce, nebo,
je hlášena "chyba" nebo "nový míč".
Plynulost hry, nevhodné chování, tresty
Hra musí plynule pokračovat od prvního podání do ukončení zápasu
Přestávky:
V každém setu nepřesahující 60 sekund, když je poprvé dosaženo 11 bodů
Nepřesahující 120 sekund mezi prvním a druhým setem a mezi druhým a třetím setem.
(Pro zápasy snímané televizí může vrchní rozhodčí rozhodnout, že přestávky podle pravidla 16.2. jsou povinné a mají pevnou délku).
Přerušení hry
Dojde-li k událostem, ze které nejsou hráči odpovědni, může hlavní rozhodčí přerušit hru na dobu, kterou považuje za nezbytnou.
V mimořádných případech může vrchní rozhodčí přikázat hlavnímu rozhodčímu, aby přerušil hru.
V případě přerušení hry zůstává stav zápasu v platnosti a hra bude pokračovat znovu od tohoto stavu.
Zdržování hry
Za žádných okolností nesmí být hra zdržována, aby hráč mohl nabrat nové síly nebo dech.
Pouze hlavní rozhodčí rozhoduje o jakémkoliv zdržování hry.


Přijímání rad a opuštění dvorce
Hráč smí přijímat rady v průběhu zápasu, pouze když míč není ve hře).
Žádný z hráčů nesmí opustit dvorec během zápasu bez souhlasu hlavního rozhodčího.
Hráč nesmí:
úmyslně způsobit zdržení nebo přerušení hry,
úmyslně ničit míček nebo s ním jinak manipulovat s úmyslem změnit jeho rychlost nebo letové vlastnosti,
chovat se urážlivým způsobem, nebo
se chovat nevhodně, pokud již tyto případy nejsou Pravidly badmintonu jinak pokryty.
napomene stranu, která se provinila,
potrestá stranu, která se provinila "chybou", pokud byla již dříve napomenuta, nebo
v případech hrubého nebo opakovaného nevhodného chování nebo porušení pravidla potrestá stranu, která se provinila "chybou", a ihned upozorní vrchního rozhodčího, který má právo tuto stranu diskvalifikovat.
Funkcionáři a protesty
Vrchní rozhodčí plně zodpovídá za průběh turnaje nebo soutěže, jejíž součástí je daný zápas.
Hlavní rozhodčí, pokud byl jmenován, plně zodpovídá za zápas, který řídí, dvorec a jeho nejbližší okolí. Hlavní rozhodčí musí patřičně informovat vrchního rozhodčího.
Rozhodčí pro podání má povinnost hlásit chyby při podání způsobené podávajícím hráčem, pokud k nim došlo.
Čárový rozhodčí signalizuje, zda míček dopadl do hřiště nebo mimo hřiště, a to na čáře, ke které byl přidělen.
Rozhodnutí rozhodčích jsou konečná ve všech faktických bodech, za které jsou odpovědni s výjimkou toho, když dle mínění hlavního rozhodčího je nepochybné, že čárový rozhodčí rozhodl špatně. Pak hlavní rozhodčí může změnit rozhodnutí čárového rozhodčího.
Hlavní rozhodčí je povinen:
dodržovat a uplatňovat Pravidla badmintonu, zejména hlásit "chybu" nebo "nový míč", pokud nastala příslušná situace,
rozhodnout při protestu ve všech sporných případech, pokud byl protest vznesen před provedením následujícího podání,
zajistit, aby byli hráči a diváci průběžně informováni o vývoji zápasu,
jmenovat a odvolávat čárové rozhodčí a rozhodčí pro podání po konzultaci s vrchním rozhodčím,
pokud nejsou jmenováni další rozhodčí, zajišťovat výkon jejich funkcí,
rozhodnout sám nebo vyhlásit "nový míč", pokud jiný rozhodčí nemůže sám rozhodnout,
předat vrchnímu rozhodčímu všechny nevyřešené protesty týkající se výkladu pravidel. (Tyto protesty musejí být podány dříve, než je provedeno následující podání, nebo v případě, že jsou podávány po skončení zápasu, dříve, než protestující strana opustí dvorec).
PŘÍLOHA 1
Změny na dvorci a ve vybavení
1. Kde není možné postavit sloupky na krajní čáry, musí být jiným způsobem vyznačena spojnice postranní čáry a sítě v místě, kde čára probíhá pod sítí, např. tenkou tyčkou nebo 40 mm širokou páskou, která je připevněna k postranní čáře a stoupá kolmo vzhůru k hornímu okraji sítě.
2. Je možné vyznačit dvorec pouze pro dvouhru podle diagramu E. Zadní čáry se stávají současně zadními čárami pro podání a sloupky nebo pásky je nahrazující musí být umístěny na postranních čarách.
3. Horní okraj sítě je vzdálen od povrchu dvorce 1,524 metru uprostřed dvorce a 1,55 metru nad postranními čarami.
PŘÍLOHA 2
Zápasy Handicapové
V zápasech s handicapem jsou uplatněny následující změny pravidel:
1. Nejsou povoleny změny v počtu bodů nutných k vítězství v setu .
2. Pravidlo 8.1.3 se mění takto:
"ve třetí setu, nebo v zápase hraném na jeden set, když jedna strana dosáhla poloviny bodů, potřebných k vítězství v setu (zaokrouhluje se vždy nahoru).
PŘÍLOHA 3
Sety hrané na jiný počet bodů než 11 nebo 15
Je možné po předchozím ujednání povolit zápasy hrané na jeden vítězný set do 21 bodů nebo na tři vítězné sety do 15 bodů (do 11 v případě dvouhry žen).
PŘÍLOHA 4
SLOVNÍČEK
Tato příloha je standardním slovníčkem pojmů a výrazů, které používá hlavní rozhodčí k vedení zápasu. (Pro zjednodušení jsou zde uvedená hlášení pouze v mužském rodě a jednotném čísle).
Ohlašování a představování
"Dámy a pánové:
po mé pravé ruce ...... (jméno hráče), a po mé levé ruce ...... (jméno hráče), nebo
po mé pravé ruce ...... (jména hráčů), a po mé levé ruce …... (jména hráčů)
po mé pravé ruce ….. (země/název družstva), reprezentován …... (jméno hráče), a po mé levé ruce …... (země/název družstva), reprezentován …... (jméno hráče), nebo
po mé pravé ruce …... (země / název družstva), reprezentován …... (jména hráčů), a po mé levé ruce …... (země / název družstva), reprezentován …... (jména hráčů)
podává ...... (jméno hráče), nebo
podává ...... (země/název družstva)
(jméno hráče) podává na ...... (jméno hráče)
(jméno hráče) na ...... (jméno hráče)"
Tato hlášení se používají tak, jak uvádí následující tabulka:
Začátek zapasu a hlášení Skóre
Nula, nula, hrajte"
"Změna podání"
"Přestávka"
"Kurt" (číslo) "20 sekund"
"... setbol ... " např. "20 setbol 6", nebo "29 setbol 28"
"... mečbol ... " např. "20 mečbol 8", nebo "29 mečbol 28"
"... setbol všichni" např. "29 setbol oba/všichni"
"První set vyhrál ...... " (v soutěži družstev používejte název družstva/země) " ... " (skóre)
"Kurt" (číslo) "přestávka 2 minuty"
"Druhý set"
"... mečbol všichni" např. "29 mečbol oba/všichni"
"Druhý set vyhrál ...... " (v soutěži družstev používejte název družstva/země) " ... " (skóre)
"Na sety 1:1"
"Rozhodující set"
Běžná komunikace
"Zvol stranu"
"Jsi připraven?"
"Pojď sem"
"Je míček v pořádku?"
"Vyzkoušej míček"
"Vyměň míček"
"Neměň míček"
"Hraj nový míč"
"Změna stran"
"Podával jsi ze špatné strany
"Podával jsi mimo pořadí"
"Přijímal jsi mimo pořadí"
"Nesmíš upravovat míček"
"Míček tě tečoval"
"Dotkl ses sítě"
"Stojíš na špatné straně"
"Rozptyloval jsi soupeře"
"Zahrál jsi dvakrát"
"Zahrál jsi tažený míč"
"Byl jsi na soupeřově straně"
"Bránil jsi soupeři"
"Vzdáváš se?"
"Chyba - přijímajícího hráče"
"Chyba podání"
"Zdržování podání, hra musí být plynulá"
"Hra je přerušena"
" ...... " (jméno hráče) "napomenutí za nevhodné chování"
" ...... " (jméno hráče) "chyba za nevhodné chování"
"Chyba"
"Mimo"
"Čárový rozhodčí -signalizuj"
"Rozhodčí na podání - signalizuj"
"První podání"
"Druhé podání"
"Utři dvorec"
"Oprava - mimo"
"Oprava - dobrý míč"
Konec zápasu
"Zápas vyhrál ...... " (jméno hráče/družstvo) "..." (skóre)
"...... " (jméno hráče/družstvo) "vzdal"
"...... " (jméno hráče/družstvo) "byl diskvalifikován"
Počítání
0 - 30 (nula - třicet)

Pravidla tenisu

8. srpna 2010 v 21:57 | zdena |  Hry

Získá-li hráč bod, je stav 15:0; získá-li druhý, je stav 30:0; získá-li třetí, je stav 40:0; získá-li čtvrtý bod, vyhrává hru. Pokud je stav 40:40, tzv. shoda, nejbližší bod se počítá jako výhoda pro toho hráče, který jej získal. Získá-li týž hráč následující bod, vyhrává hru. Když jej nezíská, je opět shoda. Zápas se hraje nejčastěji na 2 vítězné sady. Organizátor soutěže však může rozhodnout jinak, v tom případě pak hráč potřebuje k vítězství získat sady 3, např. muži na grandslamových turnajích nebo v utkáních Davisova poháru. Hráč, který první získá 6 her, získává sadu (např. 6:2). Musí však získat nejméně o dvě hry více než soupeř (např. 8:6). V roce 1965 James Van Alen vymyslel pro zrychlení hry tzv. tiebreak. Ten se hraje za stavu 6:6. Hráč potřebuje získat 7 bodů a o dva více než soupeř (např. 10:8). Vítěz tie-breaku získává sadu 7:6. Sady bez tie-breaku se hrají minimálně, a to v závěrečné sadě zápasu určitých turnajů. Cílem hry je získat požadovaný počet sad dříve než soupeř.

Samotná hra začíná podáním, které se provádí ze zadní základní čáry - baseline. Hráč, který podává si rukou nadhodí míček a udeří ho raketou dříve než dopadne na zem. Tento míček musí umístit, v případě že podává zprava, do levého soupeřova pole pro podání (čtverec za sítí na straně soupeře). V případě chybného podání má podávající opravné druhé podání. Změna podání nastává při získání hry pro jednoho z hráčů.

Poté, co bylo provedeno dobré podání, se hráči střídají v úderech, po nichž musí míček přeletět síť a dopadnout do soupeřova pole. Údery se opakují, dokud se některému z hráčů nepodaří zakončit tzv. vítězným úderem nebo dokud soupeř neudělá chybu.


 Tenisový dvorec:  

Tenisový dvorec má obdélníkový tvar a rovný povrch. Tenisové hřiště je dlouhé 23,77 m a široké 8,23 m. Kurt je uprostřed rozdělen sítí zavěšenou ve výšce 0,914 m (měřeno uprostřed), na okraji kurtu má síť výšku 1,07 m. Při čtyřhře je pro hru využíváno postraní rozšíření kurtu.                        

 

Tenisová raketa: 

Tenisová raketa musí být rovná a tvoří ji struny střídavě propletené nebo svázané a připojené k rámu rakety. Celková délka rakety nesmí být větší než 73,66 cm. Rám rakety nesmí mít celkovou šířku větší než 31,75 cm. Plocha výpletu nesmí mít celkovou délku větší než 39,37 cm a celkovou šířku větší než 29,21 cm.


  Tenisový míček:

  Míč musí mít vnější povrch všude stejný, sestávající z látkového potahu a žluté barvy. Má-li švy, musí být bez stehů. Správný míč by měl mít odskok vyšší než 1,35 m a nižší než 1,47 m, pustí-li se volně na betonový podklad z výše 2,54 m. Mohou se objevit i barevné tréninkové míče